Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 
  • Informacje dla rodziców:

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący Rady Rodziców – p. Rafał Marcinkowski (kl.Va)

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – p. Renata Wasiak (kl. IVb)

Skarbnik Rady Rodziców – p. Izabela Skrabińska (kl. IIa)

 

Składka na fundusz Rady Rodziców

Jako optymalną, dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w roku

szkolnym 2018/2019, Rada Rodziców przyjęła kwotę 40zł na jednego ucznia

szkoły oraz kwotę 30zł na jednego ucznia szkoły pochodzącego z rodziny, z

której do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko.  • Dokumenty (pliki pdf):Regulamin Rady Rodziców 

Regulamin „Konkursu Rady Rodziców”, mającego na

celu promowanie i zachęcanie do dobrowolnych wpłat

składek na fundusz Rady Rodziców

Regulamin ubiegania się o dofinansowanie zakupu dla

ucznia odzieży lub obuwia, w związku z ich zniszczeniem

lub kradzieżą, dokonanymi na terenie szatni głównej

szkoły

 

  • Numer konta bankowego do wpłat na radę rodziców:


Bank Spółdzielczy w Zgierzu

22 8783 0004 0022 1144 2000 0001

Zapraszamy.

Email: radarodzicowsp11@onet.pl