Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

PRAWA DZIECKA I PRAWA UCZNIA 

Postawę prawną realizacji i ochrony praw dziecka w Polsce tworzą Konstytucja RP

i polskie ustawodawstwo oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe

dotyczące praw człowieka, w szczególności praw dziecka.

Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia.

W Polsce najważniejsze, odnoszące się do dziecka, akty prawne to:

- Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

- Ustawa z dn. 6 stycznia 2000 r.o Rzeczniku Praw Dziecka

- Konwencja o Prawach Dziecka


TU SZUKAJ POMOCY: 

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA


ul. Śniadeckich 1

00-656 Warszawa

biuro przyjmuje codziennie w godzinach 815 - 16 15

w czwartek 1000 - 18 00

Telefon informacyjno-interwencyjny:

(22) 696 55 50

czynny: codziennie w godz. 815 - 20 00,

fax: (22) 629 60 79 (całodobowo)

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ W ZAKRESIE

PRZESTRZEGANIA PRAW UCZNIA I PRAW DZIECKA


w Łódzkim Kuratorium Oświaty

p. wizytator Bożena Krajewska - Bicz

dyżur telefoniczny:

wtorek 14.00 - 16.00