Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

 

Wykaz podręczników2020/2021 

Podręczniki do wszystkich przedmiotów (bez religii) do klas I-VIII

są objęte dotacją celową (uczeń otrzyma w szkole) .

 

Podręczniki do religii na rok szkolny 2020/2021

Informacja u nauczycieli prowadzących