Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

 

Wykaz podręczników2018/2019 

Podręczniki do wszystkich przedmiotów (bez religii) do klas I-VII

są objęte dotacją celową (uczeń otrzyma w szkole) .

 

Podręczniki do religii na rok szkolny 2019/2020

Informacja u nauczycieli prowadzących