Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

1. Rozpoczęcie  rocznych  zajęć  dydaktyczno -  wychowawczych:

1 września  2020r.

2. Zimowa  przerwa  świąteczna:

23 - 31 grudnia  2020r.

3. Ferie  zimowe:

1 - 14 lutego 2021 r.

4. Wiosenna  przerwa  świąteczna:

1 – 6 kwietnia 2021 r.

5. Zakończenie  rocznych  zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

25 czerwca 2021 r.

 DODATKOWE DNI  WOLNE  OD   ZAJĘĊ  DYDAKTYCZNYCH

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  11  W  ZGIERZU


W   ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

  • 2 listopada 2020r. ( poniedziałek)

  • 4 i 5  stycznia 2021r. (poniedziałek, wtorek)

  • 24 maja 2021 (poniedziałek)

  • 04 czerwca 2021 (piątek)
  • 14 października 2020- dzień ustawowo wolny od zajęć

    dydaktyczno-wychowawczych

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze

w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-16.30

 

TERMINY KLASYFIKACJI

ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

I semestr 2020/2021

1 -  września 2020  –  29 stycznia 2021

- do 14 grudnia 2020 - propozycje  ocen, w tym oceny niedostateczne i oceny naganne

zachowania/ wpisane w dziennik elektroniczny

- do 14 stycznia 2021 - wystawienie ocen

- 21 stycznia 2021 - rada klasyfikacyjna

1- 14 lutego  2021  - ferie zimowe

- 28 stycznia 2021  - zebrania z  rodzicami

II semestr  2020/2021

-15 lutego  2021 - 25 czerwca 2021

- do 17 maja 2021  - propozycje  ocen, w tym oceny niedostateczne i oceny naganne

zachowania/ wpisane w dziennik elektroniczny

- do 10 czerwca 2021 - wystawienie ocen

- 17 czerwca 2021 - rada klasyfikacyjna