Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

1. Rozpoczęcie  rocznych  zajęć  dydaktyczno -wychowawczych:

2 września  2019r.

2. Zimowa  przerwa  świąteczna:

23 - 31 grudnia  2019r.


3. Ferie  zimowe:

13 - 26 stycznia 2020 r.


4.Wiosenna  przerwa  świąteczna:

9 – 14 kwietnia 2020 r.


5. Zakończenie  rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

26 czerwca 2020 r.DNI  WOLNE  OD   ZAJĘĊ  DYDAKTYCZNYCH

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  11  W  ZGIERZU


W   ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

--------------------

 

TERMINY KLASYFIKACJI

ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

I semestr 2019/2020

- 2 września 2019 – 31 stycznia 2020

- do 2 grudnia 2018 - propozycje  ocen, w tym oceny niedostateczne i oceny naganne

zachowania/ wpisane w dziennik elektroniczny

- do 20 grudnia 2019 - wystawienie ocen

- 10 stycznia 2020 - rada klasyfikacyjna

13- 26 stycznia  - ferie zimowe

- 30 stycznia 2020  - zebrania z  rodzicami

II semestr  2019/2020


- 3 lutego  2020 - 26 czerwca 2020

- do 29 maja 2020  - propozycje  ocen, w tym oceny niedostateczne i oceny naganne

zachowania/ wpisane w dziennik elektroniczny

- do 10 czerwca 2020 - wystawienie ocen

- 18 czerwca 2020 - rada klasyfikacyjna