Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu


Idź do treści

Dziennik elektroniczny

Dla rodzicówInformacja dla rodziców klas pierwszych. Aby móc korzystać z dziennika trzeba podać wychowawcy klasy adres email, a następnie otrzymać zaproszenie droga mailową.Pomocne informacje
do dziennika elektronicznego dla rodziców:

1.Aby się zalogować na stronę e-dziennika SP11 wejdź na adres
:

https://uonet.vulcan.net.pl/000588

lub wejdź na stronę http://www.vulcan.net.pl/jst/zgierz/rejestr.aspx i wybierz Szkoła Podstawowa nr 11

2. Strony, które mogą pomóc:

http://www.vulcan.edu.pl/dla_szkol/optivum/uonet_dla_rodzicow/Strony/uonet_dla_rodzicow.aspx

Film - jak zalogować się po raz pierwszy
E-dziennik: Instalacja komponentów niezbędnych do działania systemu UONET


Możliwość I
System UONET wymaga do poprawnego działania pewnych komponentów, które można zainstalować po zalogowaniu się na stronie internetowej
https://uonet.vulcan.net.pl/000588 po kliknięciu na samym dole opcji "Sprawdzenie / instalacja".
Możliwość II
Poniżej zamieszczam aktualne komponenty, które można pobrać i zainstalować na swoim komputerze bez klikania powyższej opcji.
Silverlight
Moduł Microsoft MSXML 4.0 SP 2
Moduł Microsoft MSHTML 7.00.3300.0
Moduł DevExpress 10.2
Framework .NET 4.0
Zalecana jest instalacja komponentów w podanej powyżej kolejności.
Możliwość III
Można komponenty pobrać również bezpośrednio z serwera firmy Vulcan pod adresem:
ftp://ftp.pomoc.vulcan.pl/priv/uonetaw/Powrót do treści | Wróć do menu głównego