Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

UWAGA

UCZNIOWIE  I  RODZICE 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 11 W  ZGIERZU

Na  podstawie uchwały  Rady  Rodziców przy Szkole  Podstawowej  nr 11 w

Zgierzu   z  dnia   7.09.2017r.  informujemy, że:

1. Od dnia  1.10.2017r.  w Szkole  Podstawowej  nr 11 w Zgierzu          

obowiązuje  uczniów całkowity  zakaz używania  bez  zezwolenia  urządzeń 

elektrycznych takich jak: aparat  telefoniczny, dyktafon, mp3, aparat 

fotograficzny.

2. Nagrywanie dźwięku  i obrazu za pomocą urządzeń elektrycznych   jest 

zabronione.

  3. Uczeń  wyłącza sprzęt przed wejściem do szkoły i może go ponownie

uruchomić  po opuszczeniu  terenu  szkoły.

4.  Uczeń łamiący  powyższe  zasady  zobowiązany jest oddać  sprzęt 

nauczycielowi  prowadzącemu  zajęcia  lub  nauczycielowi  dyżurującemu.

5.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  odnotować  zajście  w dzienniku 

lekcyjnym.

6.  Po  zwrot  urządzenia zgłasza  się  rodzic lub wyznaczony  opiekun  (do

dyrekcji szkoły).

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W ZGIERZU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 


Pobierz - plik pdf 

 

ROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP NR 11 W ZGIERZU.

Pobierz - plik pdf 

 

Procedury naboru, pobytu i odbierania dziecka

obowiązujące w świetlicy

Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu. 

Pobierz - plik pdf