Email: sp11@miasto.zgierz.pl 

 

PROCEDURY:

Procedury przyprowadzania, pobytu i odbioru uczniów klas I-VIII w Szkole

Podstawowej nr 11 w Zgierzu na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Pobierz plik (plik pdf)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

KORONAWIRUSEMLUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 11 W ZGIERZU

Pobierz plik (plik pdf)

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11

w Zgierzu na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych

szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Pobierz plik (plik pdf)