Email: sp11@miasto.zgierz.pl 


AKTUALNOŚCI

19.04.2018 - Konsultacje z rodzicami godz.17.00

godz.16.30 - spotkanie trójek klasowych (jadalnia)

UWAGA

RODZICE I  UCZNIOWIE  KLAS  IV  -  VI

24.04.18 ( wtorek) oraz  26.04.18 (czwartek) - uczniowie  klas  IV – VI 

przychodzą do  szkoły  na  godzinę  9.50  i  mają  lekcje  zgodnie  z  planem 

od  3  godziny lekcyjnej (  konkursy).

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddz.przedszkolnych

i klas pierwszych 2018 :

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddz.przedszkolnych

Zarządzenie Nr 14/VII/2018 (plik pdf)

2. Rekrutacja do klas pierwszych

Zarządzenie Nr 15/VII/2018 (plik pdf)

3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny

2018/2019

Wzór deklaracji (plik pdf)

4. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Wzór (plik pdf)

5.Zgłoszenie dziecka do obwodowej szkoły podstawowej

Wzór (plik pdf)

6. Granica obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu

Granica obwodu szkoły (plik pdf)


Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w

bieżącym roku szkolnym
:

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania

rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają

do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym

2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Zgodnie z

powyższym termin ten przypada na okres od: 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r
.