Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu


Idź do treści

Kilka słów o naszej szkole…

W roku 2009/2010 Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu obchodziła pięćdziesiąte urodziny.

Datą historyczną jest 31 sierpnia 1959 r. Wtedy jeszcze na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 odbyło się organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej SP 11. Na starych kartach kroniki szkolnej możemy znaleźć informację, że temu posiedzeniu nauczycieli nowej placówki przewodniczył inspektor szkolny p. Mieczysław Kornacki. Po raz pierwszy uczniowie i nauczyciele rozpoczęli zajęcia w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Dubois 26 w dniu 9 listopada 1959 r. 24 czerwca 1961 roku 56 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę. 15 września 1962 r. szkoła otrzymała imię Marcelego Nowotki, a 15 maja 1976 r. – sztandar. 28 listopada 1979 roku uroczyście obchodzono 20 - lecie szkoły. 1 września 1990 r. placówka zmienia swą nazwę – rezygnuje z patrona. 2 września 1992 r. staje się szkołą samorządową. Wędrując ścieżkami blisko już pięćdziesięcioletniej historii naszej szkoły, nietrudno zauważyć, że choć zmieniają się czasy, nauczyciele, uczniowie, wiele wspaniałych tradycji pielęgnuje się tutaj do dziś. Należą do nich m.in. pasowanie na ucznia, Wigilia szkolna z przedstawieniem jasełkowym, różne akcje charytatywne, zabawy okolicznościowe, konkursy międzyszkolne „Mistrz Ortografii” i „Myślenie w cenie”, prowadzenie Kroniki Szkoły. Od pierwszych dni istnienia szkoły uczniowie i nauczyciele biorą udział w życiu swojej placówki i rodzinnego miasta. Bardzo często nazwa naszej szkoły, nazwiska jej uczniów i nauczycieli pojawiają się na ustach wielu. Długa jest lista naszych sukcesów w konkursach, zawodach, turniejach, festiwalach. Dziś w „11-tce” jest 409 uczniów. Pracuje w niej 35 nauczycieli (w tym 5 jej absolwentek) i 14 pracowników administracji i obsługi.

Zajęcia z komputerem i zajęcia z języka angielskiego odbywają się w naszej szkole już od pierwszej klasy.
Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka
multimedialna, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, stołówka.
Klasy I, II i IV w ramach lekcji z wychowania fizycznego korzystają z basenu. Są
prowadzone również wyjątkowe zajęcia rytmiczno - muzyczne w klasach 1-3.
Szkoła posiada salę do gimnastyki korekcyjnej.
Działają koła zainteresowań: - plastyczne, sportowe, informatyczne, historyczne, polonistyczne oraz Klub Europejski. Szkoła nasza
uczestniczy w programie ogólnopolskim „ Śpiewająca Polska” w ramach, którego odbywają się zajęcia chóru.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

95-100 ZGIERZ
UL. DUBOIS 26

TEL/FAX
(0 42) 716-30-36
(0 42) 717-19-65

Email: sp11@miasto.zgierz.pl
AKTUALNOŚCI:

UWAGA RODZICE
9.06.2015 (WTOREK)
- SPOTKANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
GODZ. 17.00 - DO KLAS PIERWSZYCH
GODZ. 17.30 - DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  • Informacja dla rodziców

Rekrutacja do klasy pierwszej
na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu przedstawia terminarz rekrutacji uczniów do kl. pierwszej na rok szkolny 2015/2016:


1.Powołanie przez Dyrektora Komisji rekrutacyjnej - do 12 marca 2015.
2.Składanie wniosków i zgłoszeń od 16 lutego2015 - do 16 marca 2015.
3.Weryfikacja wniosków przez Komisję w dniach
17 – 19 marca 2015.
4.Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych -
23 marca 2015.
5.Potwierdzenie woli rodziców lub prawnych opiekunów w dniach
24- 27 marca 2015.
6.Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych 30 marca 2015.


  • Wniosek do pobrania: tutaj
  • Zgłoszenie do pobrania: tutaj
  • Wniosek o przyjecie do przedszkola do pobrania: tutaj
  • Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016: tutaj!
  • Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza. tutaj!
  • UWAGA KONKURS !


RADA RODZICÓW OGŁASZA KONKURS DLA WSZYSTKICH KLAS
OGŁOSZONY W CELU PROMOWANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO REGULAMINEM

Akcje w których uczestniczymy:

Policyjna akademia bezpieczeństwa :

Szkoła bez przemocy:

Angielski z Oxfordem

Śpiewajaca Polska:
REGULAMIN

Pola Nadziei:

Klub Bezpiecznego Puchatka:

Przyjaciele naszej szkoły:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego