Email: sp11@miasto.zgierz.pl 


AKTUALNOŚCI

 

BAL KARNAWAŁOWY

21.II.2020(piątek) - godz.16.30-19.00

Zapraszamy

27.II.2020(czwartek)konsultacje z rodzicami

godz.17.00-18.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2020 r. w sprawie określenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.01.2020 r. w sprawie określenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia

kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021

Zasady (plik pdf)

 


Rozporządzenie o ochroniedanych osobowych- "RODO"

Klauzula informacyjna (plik pdf)